logo
 
 

   


 
服務內容
 

為何選擇我們的數據銷毁服務?

 

巿場上有不少數據銷毁服務公司,其中包括回收公司及資訊科技公司。為了避免外洩客戶之資料,回收易不但採用軍用級設備將數據銷毁,並將儲存媒體粉碎及回收再造,使整個數據銷毁過程達到安全、無夾縫及具公信力。

 
  服務組合
 

我們的數據銷毁服務將會因應客戶之需求制定,請聯絡3791 2155了解詳情。

 
 

 

 

 

 

 

 

 
chi version eng version contact facebook